11. feb. 2011

NB! Fargar til tørk

Vårfargar vart nyleg teken i bruk,
trass i at vinteren ikkje er omme

3. feb. 2011

Feiring av kaninens år, 3. feb 2011Mennesker født i kaninens år vil ifølge kinesisk folketru
være rolig, snill, omtenksom og ha ein veldig stor viljestyrke.
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...